Termeni si Conditii 

POLITICA DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI UE 2016/679

INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25.05.2018, au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului UE 2016/679  privind protecția generală a datelor cu caracter personal, care oferă acum un plus de securitate și protecție pentru datele dumneavoastra personale, motiv pentru care TARUS Media SRL vă informează asupra drepturilor dumneavoastră, astfel încât prevederile Regulamentului UE 2016/679 să poată fi transpuse în relaţia dintre părţi.

Scopul nostru este de a vă oferi servicii turistice la cele mai înalte standarde profesionale în acord cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este  S.C. TARUS MEDIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sectorul 6, B-dul 1 Mai, nr. 16, bl.16S14, sc.1, et.2, ap.27, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J40/2324/2006, C.U.I. 18379900, atribut fiscal RO.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ŞI PRELUCRATE

Prin accesarea site-ului nostru vi se vor colecta informații de contact privind numele şi prenumele, numar telefon si adresa e-mail.
Conform HG nr. 237/2001, acceptarea unei rezervari presupune colectarea unor informatii suplimentare precum: data si locul nasterii, seria si nr. cartii de identitate, adresa de domiciliu, scopul calatoriei si nationalitatea.

Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu TARUS MEDIA sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, vor fi folosite pentru: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervările sau accesarea unor oferte ale TARUS MEDIA;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor (dacă e cazul).

TEMEIUL COLECTĂREII ŞI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt folosite exclusiv în următoarele scopuri:
-Oferirea de servicii turistice, şi/sau servicii asociate acestora;
-Administrarea relaţiei contractuale cu clienţii noștri privind gestionarea rezervărilor;
-Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autorități);
-Respectării hotărârilor judecătorești și exercitării sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
-Pentru comunicarea cu dumneavoastră cu privire serviciile noastre şi pentru a vă putea ține la curent cu privire la ofertele noastre în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele TARUS MEDIA sau alte evenimente promoționale;
-Pentru orice scop aferent sau auxiliar oricărora celor de mai sus, sau în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate,.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și către alte autorități publice ori persoane fizice sau juridice indicate de dumneavoastră, sau unei alte alte persoane juridice ca acţiune conexă  serviciilor oferite (de ex: asigurători, prestatori excursii turistice, etc.).

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări,ori aţi furnizat date inexacte precum şi dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: mihaela.saris@tarus.eu.

TARUS MEDIA nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TARUS MEDIA a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru  păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de securitate, conform procedurilor noastre de arhivare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează în momentul în care nu mai sunt necesare scopului colectării, a retragerii consimțământul dacă nu există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către TARUS MEDIA (inclusiv obligația legală a TARUS MEDIA de
a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori dacă nu mai sunt necesare în vederea exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Dreptul de a solicita o informare şi a obţine o confirmare a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;.Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului efectuată înainte de retragerea acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, TARUS MEDIA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. TARUS MEDIA va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor pe care să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

Pentru exercitarea drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: mihaela.saris@tarus.eu.